Chronische klachten

Beter de kraan repareren dan de vloer blijven dweilen.


Soms is het moeilijk om de negatieve effecten van een schadelijke gewoonte of een ongezonde leefstijl te bemerken. Ons lichaam en onze  geest zijn in de meeste gevallen veerkrachtig en zijn gebouwd om tijdelijke schadelijke invloeden op te vangen. Ons lichaam en geest hebben (vooral op jonge leeftijd) onder de juiste omstandigheden een hoge mate aan overcapaciteit (buffers en reserves) en een goed herstellend vermogen. Naarmate een schadelijke invloed langer aanhoud zullen er onderhuids een aantal schakels binnen onze structuur, steeds minder functioneren, wat er toe leid dat andere schakels ook negatief worden beïnvloed. Als er geen bewustzijn en verandering plaatsvind zullen op den duur meerdere “onderhuidse” schakels zijn beschadigd en raakt de gehele structuur uit balans wat uiteindelijk merkbare effecten geeft op lichamelijk niveau. Zo ontstaan in de meeste gevallen chronische fysieke klachten. Van chronische klachten is sprake wanneer klachten langer dan 3 maanden blijven bestaan en er geen duidelijke verklarende lichamelijke oorzaak (meer) wordt gevonden. Bij chronische pijnklachten lijkt de pijn zijn oorspronkelijke waarschuwende functie verloren te hebben en een eigen leven te leiden. Het kaarthuis model kan inzicht geven in dieperliggende schadelijke oorzaken die er voor zorgen dat de klachten in stand worden gehouden. Het kaarthuis model is in te zetten om oorzaak en gevolg beter aan elkaar te kunnen koppelen en zodoende logische verklaringen te vinden voor blijvende klachten.

Het kaarthuis model
Zoals binnen de constructie van een kaarthuis er verschillende lagen steunen op elkaar en afhankelijk zijn van elkaar, zo is dat ook met onze gezondheid. Het model onderscheid vier lagen die van invloed zijn op onze gezondheid. Als er een kaart “een schakel” wegvalt binnen de constructie heeft dat effect op de gehele constructie. Een klacht is een uitingsvorm “een gevolg” van een onderliggend probleem. De oorzaak “het probleem” van een klacht is te vinden in een onderliggende laag. Het model kan mensen helpen bewust te worden van deze koppelingen, om zodoende een effectieve motivatie te hebben het probleem aan te verhelpen.
Eenheid
Een mens bestaat uit verschillende lagen die in overeenstemming horen te zijn met elkaar. Zijn er storingen of conflicten of verschillende persoonlijkheden dan raakt een mens gebroken of verdeeld. Deze gebrokenheid zorgt op den duur voor klachten. Heling is een proces waarin alle lagen weer in overeenstemming komen met elkaar. Heling is nodig om langdurige klachten te voorkomen of te genezen.

Kaartenhuis website