Verandering betekend bewust durven loslaten wie u eerst was en openstaan voor vernieuwing.

Hallo mijn naam is Maarten ten Napel. Ik ben gediplomeerd fysiotherapeut en ik werk bij Kanjer als fysiotherapeut en personal trainer. Graag wil ik me via deze pagina aan u voorstellen, zodat u vertrouwd kunt raken met mijn achtergrond en mijn visie over gezondheid, verandering, geloof en mijn sterke en zwakke punten. Ik wil u helpen om bewust te worden van uw lichaam en de signalen die je kunt voelen in je lichaam. Ik help u indien nodig om bewuste keuzes te maken voor gedragsverandering en eventuele weerstand te overwinnen. Wanneer u hulp kunt gebruiken hoop ik u graag te ontmoeten in onze praktijk voor een intakegesprek.

Achtergrond
Van jongs af aan zat de wil en de druk om te presteren er bij mij al goed in. Overal wilde ik goed in zijn, zo niet de beste en ook op sportief vlak eiste ik alleen een nummer 1 plek. Deze wil en deze druk heeft voor een groot deel mijn karakter bepaald. Uit mijn prestatiedrang en wilskracht heb ik veel voldoening gehaald, maar eigenlijk was het was nooit genoeg! Ik eiste van mijn lichaam en mijn geest steeds meer inspanning. Deze ongezonde wil/druk eiste zijn tol van mij, zowel fysiek als mentaal. Ik vond het moeilijk om onder deze zelfopgelegde druk te ontsnappen en heb de negatieve consequenties daarvan ervaren. Ik heb moeilijke en zware tijden meegemaakt, waarbij ik verkeerde overtuigingen aannam en destructief gedrag naar mijzelf en mijn omgeving presenteerde. Tijdens mijn studie leerde ik dat niet inspanning de grootste basis is van een krachtig lichaam, maar vooral het vermogen om te ontspannen. Heel veel mensen vinden het moeilijk om hun spieren of hun geest te ontspannen. Er is altijd wel iets wat gedaan “moet” worden. Waarom? en voor wie? Zijn vragen die mensen zichzelf vaak niet eens stellen. Het moet omdat men de druk ervaart en ergens?? vandaan komt. Deze druk kan zowel bewust zijn als onbewust. Moeten is daarom bij mij het verboden woord. Je doet iets omdat je iets wilt! Soms weet je echter niet goed welke keuzes je maakt en wat je precies wilt. Ik ga je helpen om bewuste keuzes te maken.
Gezondheid
Wanneer je niet goed kunt ontspannen gaat je lichaam in een steeds hoger stressniveau opereren. Ook gaat je lichaam wanhopig op zoek naar ontspanningsmiddelen die de druk tijdelijk kunnen verlichten, maar uiteenlopende verslavingen en gedragsstoornissen bevorderd. Het steeds hogere stressniveau van het lichaam zorgt voor een belemmering van het natuurlijke herstel. De aanmaak en opbouw van cellen en weefsels in je lichaam wordt verstoord en allerlei functie worden overprikkelt wat resulteert in ziekte en fysieke klachten. Ik krijg energie als ik mensen kan helpen bij het oplossen van klachten, die ze zelfstandig moeilijk kunnen overwinnen. Mijn doel is om mensen te inspireren om zelfstandig gezond te gaan leven.

Tijdens mijn studie en levenswandel heb ik de volgende overtuigingen opgedaan, die een soort domino effect laten zien van verschillende gezondheidsbedreigende factoren.

 achter elke chronische fysieke aandoening* schuilt een gedragsstoornis (verslaving/ gewoonte)

 achter elke gedragsstoornis schuilt een mentale of psychische stoornis.

 achter elke psychische stoornis schuilt een (on)bewuste angst.

 achter elke onbewuste angst schuilt een leugen (een onware overtuiging)

Conclusie: wil je klachten bestrijden neem dan definitief afscheid van oude herstelbelemmerende gewoontes en overtuigingen en stel je open voor nieuw gezond gedrag.

*een blijvende, niet aangeboren aandoening die niet uit zichzelf of met moeite hersteld.

Verandering
Angst is de belemmerende factor als het gaat om verandering. Ik ben er van overtuigd dat als je mensen op een liefdevolle en respectvolle manier confronteert met hun (diepste) angsten (belemmeringen) dat je iemands leven in verandering kunt brengen en zijn welzijn kunt vergroten. Een verandering is een kwetsbaar en gevoelig proces wat je met behulp van verschillende fases kunt doorlopen.
Geloof
Door mijn groeiende geloof en de bevrijdende kracht en liefde van Jezus Christus heb ik de onderstaande overtuigingen opgedaan. Ik gebruik mijn geloof in Jezus Christus om andere mensen te bemoedigen en te inspireren.

God is Het Licht in de duisternis.

Het Licht is de Waarheid (ware overtuigingen) en de duisternis is wat onwaar is (angst en leugens “onware overtuigingen”).

Onze grootste zwakte is te bouwen en te vertrouwen op onze eigen kracht.

Door vergeving te leren ontvangen, kun je anderen leren vergeven. Vergeving helpt om conflicten met je omgeving op te lossen en je stressniveau en onrust te verlagen.

Sterktes en zwaktes

Inzicht en openheid in je persoonlijke kwaliteiten bieden kansen om te werken aan een positieve verandering. Hieronder ziet u mijn persoonlijke sterkte/zwakte analyse.

Mijn kracht (talenten)

creatief & ondernemend

emotioneel/ empathisch

confronterend/ motiverend

onbaatzuchtig


Mijn belemmeringen (valkuilen)

ongestructureerd

minachtend

lage zelfbeheersing

piekeren

Graag kijk ik samen met mensen naar u als persoon (uw eigenschappen en overtuigingen) en uw omgeving. Samen gaan we op zoek naar de factoren die de klachten in stand houden en het natuurlijk herstel belemmeren “herstel belemmerende factoren”. Deze factoren bestaan vaak uit een onbewust conflict tussen u en uw omgeving (het conflict is soms wel voelbaar, maar je kunt er niet de vinger op leggen). Tevens bekijken we ook de “positieve veranderingsmogelijkheden”, dit zijn veranderingen die het natuurlijk herstel bevorderen.