RESTLESS LEGS THERAPIE

(5-15 consulten)

Restless leg syndrome (RLS) wordt ook wel rusteloze benen genoemd. De aandoening wordt gekenmerkt door een onaangenaam gevoel (tintelingen, jeuk, of krampen) diep in de kuiten, maar soms ook in de bovenbenen of voeten. Bovendien kan het soms ook voorkomen in de armen. Personen op leeftijd lopen meer kans op deze aandoening dan jongere personen. De aandoening komt voor bij ongeveer 5% tot 15% van de Nederlandse bevolking.

Hoe stel je de diagnose?

Wanneer je 4 of 5 van de volgende symptomen ervaart is er waarschijnlijk sprake van RLS.

  • Drang (onweerstaanbaar) om de ledematen te bewegen, vaak gepaard met onplezierige sensaties (dysaesthesie).
  • Rust en inactiviteit, bijvoorbeeld liggen of zitten lokken de symptomen uit/verergeren de symptomen.
  • Activiteit zoals lopen of strekken geeft verlichting, minstens zo lang als de activiteit duurt
  • Nacht en avond zijn de momenten waarbij de symptomen verergeren. Zodoende geeft de klacht veel moeite met inslapen.
  • Geen andere mogelijke verklaring voor de klachten

Verandering strek reflex

De oorzaak van het Restless-Legs Syndrome (RLS) is nog onbekend, maar aangenomen wordt dat de symptomen een resultaat zijn van een verandering of irritatie van het centraal zenuwstelsel. De aandoening wordt meestal behandeld met medicijnen, die vervelende bijwerkingen kunnen hebben. Onderzoeken naar niet farmaceutische behandelmethoden zijn er weinig. De ‘traction straight leg raise’ (tSLR) is een techniek die mogelijk tot een vermindering van de klachten kan leiden. De tSLR wordt ook gebruikt om de range of motion van heupflexie met gestrekt been te verbeteren bij zowel gezonde mensen als bij mensen met lage rugpijn. Het idee hierachter is dat er een verandering aan de typische strek reflex teweeg wordt gebracht en zenuwmobiliteit in de onderste extremiteit verbetert.

Traag werkende kuitspierpomp

Het menselijk hart is vooral een perspomp en veel minder een zuigpomp. Hierdoor zijn andere mechanismen noodzakelijk om het bloed vanuit de benen naar het hart te transporteren. De spierpompen vormen het belangrijkste mechanisme voor de terugstroom naar het hart. Diepe aderen (venen) die gelegen zijn tussen de spieren worden tijdens aanspanning platgedrukt. Het in de diepe venen aanwezige bloed zal door de aanwezigheid van kleppen in de venen zich naar boven verplaatsen richting hart. Bij het ontspannen van de kuitspieren ontplooien de venen zich en wordt door diezelfde kleppen terugstroom tegen gegaan. De belangrijkste pomp in de onderste ledematen is de kuitspierpomp. Door verkrampte ‘verkorte’ spieren in de onderste ledematen kan de pompfunctie worden verslechterd. De behandeling van RLS richt zich dan ook met name op het ontspannen en versterken van specifieke spieren in de benen.

Behandeling

De behandeling richt zich met name op het rekken van spieren en zenuwstructuren in de benen en met name de kuitspieren (M. Soleus en M. Gastrocnemius). Ook richt de behandeling zich op het leren bewust worden van spanning en ontspanning en het gelijkmatig ontspannen van de spieren in de benen.

Wij bieden ook voor rusteloze benen laagdrempelige en begrijpelijke fysiotherapie aan in onze praktijk op Urk met als kernwaarde persoonlijke aandacht.